Skeniraj

Projekat Skeniraj (Mesto-Firme) ima za cilj razvoj lokalne ekonomije i podsticanje kupovine domaćih proizvoda i usluga.
Uključivanjem lokalne samouprave u projekat, mogu se osigurati adekvatni resursi za tehničku podrška i promociju projekta.
Turistička društvena mreža Grupna.com i QR kodovi mogu pomoći potrošačima da lakše pronađu i kupe lokalne proizvode i usluge, što je ključno za razvoj lokalne ekonomije.

Korona virus, deglobalizacija i svetska ekonomska kriza su poremetili život svakog pojedinca, firme i društva u celini. Povećan je nivo ekonomske neizvesnosti.
Kupovina domaćih proizvoda i usluga je efikasan način da se pomogne ekonomskom oporavku, jačanju i rastu lokalne ekonomije.

Kao pojedinci mi imamo ograničene resurse i mogućnosti za poboljšanje ekonomskog stanja. Međutim, kada se udružujemo, delimo resurse, ideje i znanja, stvara se sinergija i naša zajednička snaga se eksponencijalno povećava.

Skeniraj (Mesto-Firme) je inicijativa koja se fokusira na podršku i umrežavanje različitih sektora lokalne ekonomije:

  • turističko-ugostiteljskog sektora,
  • proizvođača hrane i pića,
  • svih drugih domaćih proizvođača.

Skeniraj (Mesto-Firme) je projekat koji pruža pristup web aplikaciji svakom pravnom subjektu sa područja vaše opštine, gde oni mogu (samostalno ili uz našu pomoću) unositi ponudu svojih proizvoda i usluga.
Informacije o ponudama se mogu unositi višejezično sa detaljnim opisom, cenom i slikom.
Svaki proizvod ili usluga dobija svoju jedinstvenu kratku web adresu i QR kod.
Od unetih ponuda se automatski kreira web sajt, koji može biti informativni katalog, elektronska prodavnica ili QR Meni sa mogućnošću naručivanja. To će olakšati potrošačima da lakše pronađu i kupe lokalne proizvode i usluge, što je ključno za razvoj lokalne ekonomije.

Skeniraj (Mesto-Firme) podrazumeva objedinjavanje svih pravnih subjekata sa područja opštine i njihovih ponuda za prikaz na zajedničkom grupnom sajtu, sajtu lokalne samouprave i turističke organizacije.
Projekat je spreman za realizaciju odmah, što znači da su svi potrebni resursi i planovi već razvijeni i spremni za implementaciju.

Projekat Skeniraj (Mesto-Firme) je razvijen od strane Udruženja privrednika Srbije kako bi se podstaklo razvoj lokalne ekonomije i podsticanje kupovine domaćih proizvoda i usluga.
Platforma se ustupa besplatno na testiranje lokalnim samoupravama i turističkim organizacijama do 1.4.2023. godine.
Ovaj period će omogućiti testiranje platforme i doradu kako bi se bolje optimizirala i poboljšala.

Primer objedinjenih ponuda Gradske opštine Čukarica: Cukarica.biz

Primer plakata za Gradsku opštinu Čukarica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *