Info tačke

Želimo da Vam predložimo postavljanje bežičnih informativnih pristupnih tački na različitim lokacijama u Vašoj opštini. Ovaj projekat ima za cilj obezbeđivanje sigurnog i besplatnog pristupa Internetu za građane, uz kontrolu pristupa samo određenim sajtovima i sadržajima koji su odobreni od strane opštinske administracije.

Informativne pristupne tačke mogu biti postavljene na ulazu u lokalnu samoupravu, turističku organizaciju, trg, pijacu, kao i druga kulturno-istorijska ili turistima zanimljiva mesta.
Građani će moći da pristupe mreži sa svojih telefona ili računara, jednostavno odabirom wifi mreže pod nazivom “Grupna” i unosom adrese portala ili skeniranjem QR koda.

Da bismo sprečili pristup kriminalnom i drugom društveno neprimerenom sadržaju, samo će sajtovi i sadržaji koje Vi odobrite biti dostupni sa ovih pristupnih tačaka. To mogu biti sajtovi lokalne samouprave, turističke organizacije, komunalnog preduzeća i drugih opštinskih i državnih sajtova.

Osim toga, pristupne tačke su otporne na vremenske uslove i mogu se lako pričvrstiti za bilo koji spoljni zid sa unutrašnje strane kućišta, a moguće je provesti i Ethernet kabl direktno iza jedinice, do unutar zida. Brzina protoka je do 300 Mbps, a mrežni standard je 802.11n, a frekventni opseg je 2.4 GHz.

Kao deo projekta “Skeniraj (Opštinu)”, za prvih 10 lokalnih samouprava koje podrže ovaj projekat, nudimo jednu besplatnu pristupnu tačku, kao i pomoć prilikom montaže, konfigurisanja mreže, izrade početne stranice sa automatski generisanim obaveštenjem, unos web adresa koje se mogu posetiti i dizajniranje plakata sa QR kodom.

Ovaj projekat će pomoći u mapiranju kulturno-istorijskih mesta, privrednih i turističko-ugostiteljskih potencijala na području Vaše opštine, a besplatna informativna pristupna tačka će biti odlična promocija potencijala Vaše opštine.

Ako želite više informacija o projektu ili želite da rezervišete jednu besplatnu pristupnu tačku, molimo Vas da nas kontaktirate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *